Επικοινωνήστε μαζί μας

Powered by :
@ccountant-Office

Βρείτε μας στο Google ...


myTaxNet.gr
- Beta edition -
ccountant       Office
@
Οι υποχρεώσεις του μήνα..

                                       Καλώς ορίσατε

                 
     στον δικτυακό τόπο  
    
      
του Λογιστικού-Φοροτεχνικού γραφείου 
 
          
ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
 
        
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ    
                  
                 
&  Συνεργάτες
          
              Οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία,
        είναι συνεχείς και περίπλοκες.

            Ο Λογιστής-Φοροτεχνικός καλείται να συμβάλει
        στην πορεία ανάπτυξης μιας σύγχρονης Επιχείρησης
        με καθοριστικό ρόλο.

           Κατέχοντας άρτια την φορολογική, εργατική
        νομοθεσία, μπορούμε να συμβάλουμε καθοριστικά
        στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας σας δίνοντας
        τις κατάλληλες συμβουλές και υποδεικνύοντας σας
        τις απαραίτητες κινήσεις που απαιτούνται για την
        σωστή  λειτουργία της.
   
          Η άριστη εξυπηρέτηση, σε συνδυασμό με τη συνεχή
       από μέρους μας ενημέρωση, βοηθούν στην σωστή
       συνεργασία μεταξύ μας , για την αντιμετώπιση όλων
       των λογιστικών, φοροτεχνικών και λοιπών
       υποχρεώσεων.

         Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανογράφησης που
       παρέχουμε σε συνάρτηση με τις σύγχρονες τεχνολογίες
       του διαδικτύου και σε συνεργασία με εξειδικευμένους
       εξωτερικούς συνεργάτες, βοηθούν στην οργάνωση της
       επιχείρησης σας.